Skatteregler sommerhusudlejning

Skatteregler sommerhusudlejning

Skattereglerne ved sommerhusudlejning kan være svære at gennemskue. Vi giver dig et overblik, hvis du er privat sommerhus udlejer. Mange sommerhusejere vælger at kombinere udlejning gennem bureau med privat udlejning da de både kan optimere udlejningen henover året og samtidig opnå det høje skattefradrag.

Siden 2018 er der igangsat en række nye initiativer, der skal fremme deleøkonomi, og et af dem er at hæve bundfradraget på korttidsudlejning. I 2020 blev der vedtaget en ekstraordinære forhøjelse af det skattefrie bundfradrag fra 41.700 kr. til 60.000 kr. ved udlejning af sommerhuse gennem et bureau. For en sommerhusejer vil det give en gennemsnitlig skattebesparelse på ca. 4.000 kr. om året.

Sådan beskattes du når du udlejer dit sommerhus i 2021

Det nye fradrag er fastsat til 42.700 kr.for udlejningsåret 2021 hvis du udlejer gennem et bureau og 11.700 kr. hvis du udlejer privat.

Udlejer du dit sommerhus eller din ferielejlighed, skal du kun betale skat af en del af indtægterne, da du har ret til nogle fradrag. Du kan vælge mellem to forskellige fradragsmuligheder. Læs her om skatteregler ved sommerhusudlejning:

  • Fast fradrag (bundfradrag).
  • Regnskabsmæssigt fradrag.
  • Du kan skifte fra fast fradrag til regnskabsmæssigt fradrag, men ikke omvendt.

Fast fradrag (bundfradrag) Lejer du ud gennem et bureau, får du et forhøjet bundfradrag på 42.700 kr. (2021) – dvs. at de første 42.700 kr. er skattefrie – og 40 procent i fradrag for resten af lejeindtægten.

Lejer du selv ud (privat udlejning), får du et bundfradrag på 11.700 kr. (2021) – dvs. at de første 11.700 kr. er skattefrie – og 40 procent i fradrag for resten af lejeindtægten.

Med det faste fradrag får du ikke fradrag for de udgifter, du har i forbindelse med udlejningen.

Regnskabsmæssigt fradrag

Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, får du fradrag for de dokumenterede udgifter, der er forbundet med selve udlejningen.

Du skal selv føre regnskab over indtægter og udgifter, og du skal kunne vise opgørelsen til SKAT, hvis vi beder om den. Overskuddet, efter at dine fradragsberettigede udgifter er trukket fra, skal du oplyse på din årsopgørelse i rubrik 37.

Lejeindtægten er alt, hvad du modtager ved udlejningen – både det, du modtager som leje­betaling, og det du modtager for betaling af eksempelvis el, gas, varme, vand og telefon.

Hvis du har valgt regnskabsmæssigt fradrag, er dit valg bindende for hele den periode, hvor du udlejer fritidsboligen.

Fradragsberettigede udgifter

Med den regnskabsmæssige metode kan du trække udgifter du har i forbindelse med udlejningen fra. Du får fradrag for den del af udgifterne, du har haft i den periode, du udlejer boligen.

Du kan trække disse udgifter fra:

  • Driftsudgifter som fx el, gas, vand, varme.
  • Vedligeholdelse og afskrivninger på inventar.
  • Udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen, for eksempel annonceudgifter.

Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Fradrag i ejendomsskat (grundskyld)

Med regnskabsmæssigt fradrag kan du trække en forholdsmæssig del af ejendomsskatten fra i dit regnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningen. Udlejningen skal dog være af et vist omfang (10 pct. eller mere af din ejendom), for at du kan trække skatten fra.

Den forholdsmæssige andel er antallet af udlejede uger i forhold til hele året.

Ligningslovens § 15 O stk. 2 (Retsinformation)

Du kan kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål om fradrag i ejendomsskatten.

Fradrag i ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt for den periode, hvor sommerhuset har været udlejet. Den forholdsmæssige andel er antallet af udlejede uger i forhold til hele året. Det gælder, uanset om udlejningen sker gennem et bureau, eller om udlejningen er privat.

Du betaler den rigtige ejendomsværdiskat ved at rette din årsopgørelse. Du skal vælge Vis ud for ejendommen og derefter skrive, hvor mange dage din bolig har været lejet ud:

Eksempel på udlejning – Regnskabsmæssigt fradrag

Lejeindtægt inkl. betaling for el, varme og vand 33.600 kr.
Fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen:
Fradrag for udgifter til el, varme og vand i udlejningsperioden -3.600 kr.
Fradrag for forholdsmæssig andel af indboforsikring (8/52) -1.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig andel af afskrivninger på inventar (8/52) -1.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af inventar (8/52) -1.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig andel af ejendomsskat (grundskyld) (8/52) -2.000 kr.
Annonceudgifter -3.000 kr.
Lejeindtægt, der skal selvangives 22.000 kr.

Skatteregler ved sommerhusudlejning angives uden ansvar – Kilde: Skat

Privat Sommerhusudlejning.dk

Find inspiration til jeres næste ferie blandt mere end 200 danske sommerhus og feireboligeri udlandet på Privat Sommerhusudlejning.dk