Håndværkerfradrag 2021 for sommerhuse

Sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder er også omfattet af håndværkerfradraget, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2018 og 2019. Ud over de generelle betingelser gælder følgende for fritidsboliger: Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen. Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2018 og 2019. Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, fx fordi fritidsboligen: udelukkende ble…
Read more
  • 0