Håndværkerfradrag 2021 for sommerhuse

Sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder er også omfattet af håndværkerfradraget, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2018 og 2019.

Ud over de generelle betingelser gælder følgende for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2018 og 2019.
 • Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, fx fordi fritidsboligen:
  • udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
  • var under opførelse/nedrivning
  • var ubeboelig,

  så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen.

  Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen – for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus, eller venner, der køber sammen – kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1033